Lynxlaw Juristbyrå AB

Tvister

Ibland leder meningsskiljaktigheter mellan avtalsparter till tvist och domstolsprövning. Vänta inte med att rådfråga en jurist om du misstänker att något är fel vid t ex ett fastighetsköp eftersom rätten att reklamera fel till säljaren är tidsbegränsad.

Vi har erfarenhet av domstolsprocesser och kan bistå dig som ombud.

Det kan vara kostsamt att anlita advokat eller jurist för en domstolsprocess. Det finns dock vissa möjligheter att erhålla ekonomisk hjälp via rättsskyddsförsäkring eller rättshjälp. Rättsskydd finns normalt i hemförsäkringen för privatpersoner eller en företagsförsäkring om ärendet gäller ett företag.

Kontakta Lynxlaw Juristbyrå för en bedömning av ditt ärende.