Lynxlaw Juristbyrå AB

Servitut

Ett servitut är en form av begränsad nyttjanderätt av en annan fastighet. Det gäller mellan fastigheter, oberoende av vem som äger fastigheterna om det är antecknat i fastighetsregistret. Det finns två former av servitut, avtalsservitut och förrättningsservitut.

Avtalsservitut uppkommer när ägarna av fastigheterna upprättar ett skriftligt avtal. Man kan därefter ansöka om inskrivning av servitutet i fastighetsregistret. När det är antecknat i registret gäller det mot ny ägare. Saknas anteckning i fastighetsregistret blir det gällande mellan ägarna av fastigheterna som upprättat avtalet.

Förrättningsservitut tillkommer genom fastighetsbildning hos Lantmäteriet på begäran av en fastighetsägare.

Ett servitut får bara avse ändamål som är av stadigvarande betydelse för en fastighet.

Kontakta Lynxlaw Juristbyrå så hjälper vi dig med frågor om servitut.