Lynxlaw Juristbyrå AB

Nyttjanderätt

Nyttjanderätt innebär rätt att använda någon annans egendom. Under nyttjanderätter finns t ex bostadsrätt, hyra och arrende. Inom dessa områden finns särskild lagstiftning som man behöver känna till vid t ex överlåtelse eller ingående av avtal. Den som innehar nyttjanderätten till viss egendom är skyldig att vårda egendomen väl, så att inte ägarens egendom skadas. Vissa nyttjanderätter kan överlåtas och vissa upphör efter en bestämd tid eller när vissa förutsättningar uppstår.

Genom testamente kan man förordna om särskild nyttjanderätt till viss egendom, såsom t ex kvarboenderätt i bostad för efterlevande make. Maken tillförsäkras då bostaden medan övriga arvingar tillförsäkras värdet på arvet. Vanligen upphör då nyttjanderätten när maken inte längre vill eller kan ha den kvar. Nyttjanderättshavaren får normalt räkna med att betala alla kostnader som belastar egendomen.

Kontakta Lynxlaw Juristbyrå så hjälper vi till att reda ut vad som passar er situation bäst.