Lynxlaw Juristbyrå AB

Hyresavtal

Villkor för hyra av bostad, lokal och markområden har omfattande reglering i lag. Det är därför viktigt att de avtal som upprättas om hyra blir överensstämmande med vad lagen anger. Ett avtalsvillkor kan bli ogiltigt om lagen anger att parterna inte kan avtala om ett visst villkor. Det är således inte bara det som anges i det skriftliga avtalet som påverkar avtalsförhållandet mellan parterna. Även de frågor som parterna inte har reglerat i avtalet fångas upp av andra regleringar, såsom t ex lagar och praxis på området.

Kontakta Lynxlaw Juristbyrå så hjälper vi dig att upprätta passande hyresavtal för bostad och lokal eller arrendeavtal för markupplåtelse.