Lynxlaw Juristbyrå AB

Fastighetsrätt

Lagstiftningen på fastighetsrättens område är omfattande gällande indelning av markområden, bildande av nya fastigheter, ägande och nyttjande samt överlåtelser av fastighet.

Vi hjälper till vid olika typer av överlåtelse av fastighet såsom köp, försäljning, gåva, bodelning och arv. Vi kan även hjälpa dig i lagfartsärenden, servitut, nyttjanderätt och andra frågor kring fastigheter. Fastighetsrättsliga frågor är ofta komplicerade och det är därför klokt att söka juridisk rådgivning så att man får insikt om konsekvenserna av den situation man står inför.

Lynxlaw Juristbyrå bistår dig även som ombud i tvister med anknytning till fastigheter.