Lynxlaw Juristbyrå AB

Gåva

En gåva kännetecknas av att givaren frivilligt gör en förmögenhetsöverföring vilken leder till att givarens förmögenhet minskar och att gåvotagarens förmögenhet ökar.

Gåva av fastighet måste ske i skriftlig form. Gåva av annan egendom kan kräva skriftlig form beroende på vad det gäller för egendom. Den som har mottagit en gåva har bevisbördan för att det var en gåva. Därför rekommenderar Lynxlaw Juristbyrå att man alltid upprättar gåvobrev när det handlar om betydande värde för mottagaren.

Gåva mellan makar måste registreras för att vara gällande mot givarens borgenärer.

Frågor som kan uppstå vid ett gåvotillfälle kan vara om en gåva ska betraktas som förskott på framtida arv eller om gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Dessa frågor regleras i ett gåvobrev och kan inte tillföras som villkor i efterhand.

Ett väl formulerat gåvobrev kan förebygga oklarheter och motverka eventuella framtida tvister.

Lynxlaw Juristbyrå rekommenderar att en gåva av fastighet alltid förgås av en noggrann juridisk genomgång för att undvika oönskade konsekvenser.

Välkommen att kontakta oss för att boka en tid!