Lynxlaw Juristbyrå AB

Arvskifte

När bouppteckningen har registrerats ska dödsboet avvecklas och förberedas för utdelning av överskottet till delägarna. Dödsboets samtliga skulder ska betalas och engagemang ska avslutas. Innan arvskiftet sker bör man också ha tagit ställning till om vissa tillgångar ska säljas i dödsboet eller skiftas ut till delägarna. Frågan kan ha betydelse för vilka skattekonsekvenser man kan få. Om den avlidne efterlämnat ett testamente är viktigt att det har vunnit laga kraft eller avgjort på annat sätt innan arvskiftet verkställs.

Även om man är överens om hur man vill fördela ett arv så anger lagen att ett skriftligt arvskifte ska upprättas mellan samtliga dödsbodelägare. Arvskiftesavtalet är också en trygghet för delägarna eftersom avtalet är ett bevis om att arvet har fördelats på visst sätt.

Om delägarna inte kommer överens om hur dödsboet ska skötas kan någon av delägarna ansöka hos tingsrätten om en boutredningsman som tar över förvaltningen i dödsboet.

Hos Lynxlaw Juristbyrå kan du få råd och hjälp med hela eller delar av avvecklingen av dödsboet och arvskiftet. Välkommen att kontakta oss för frågor.