Lynxlaw Juristbyrå AB

Äktenskapsförord

Vid bodelning i samband med äktenskapsskillnad kan i princip allt det man äger ingå i delningen, även det man ägde redan innan äktenskapet ingicks, eller till och med det man erhållit genom arv.

När makar vill undvika att vissa tillgångar ska ingå i en bodelning kan de avtala om att dessa tillgångar ska vara enskild egendom. Äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna eller blivande makar och kräver förstås att man är överens om att ingå avtalet. Det kan upprättas inför förestående äktenskap eller under bestående äktenskap. Det är mycket viktigt att äktenskapsförordet utformas på rätt sätt för att få avsedd effekt och uppfylla kraven för giltighet. Vid registreringen görs ingen granskning av äktenskapsförordets giltighet. Vanligen upptäcks istället brister när äktenskapsförordet ska tillämpas.

Lynxlaw Juristbyrå hjälper er med äktenskapsförordet som ger avsedd effekt.