Lynxlaw Juristbyrå AB

Familjerätt

Familjerätt är ett omfattande och till stora delar komplicerat rättsområde som på olika sätt återkommande berör oss alla. Familjerätten omfattar frågor om äktenskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn samt arvsrätt. Det omfattar även regler om gode män och förvaltare. De viktigaste lagarna inom familjerätten är äktenskapsbalken, sambolagen, föräldrabalken och ärvdabalken.

Känner du till vilken situation du står inför om något händer, såsom ett dödsfall eller en separation? Om du inte gör det kan du boka en kostnadsfri genomgång av din familjerättsliga situation hos oss. Genomgången hjälper dig att förstå om du behöver upprätta ett testamente eller justera ett befintligt. Du får även svar på om t ex ett bolåneskydd är en bra idé eller om det istället bör vara en livförsäkring med förmånstagarförordnande. Ett äktenskapsförord eller ett samboavtal kan påverka en bodelning eller ett arv och därför bör du känna till hur det påverkar din situation.

En förhållandevis enkel åtgärd som att upprätta ett relevant och korrekt dokument kan senare i livet visa sig få mycket stor betydelse och bespara dig otrevliga överraskningar.

För att uppnå önskad effekt är det dock helt avgörande hur dessa juridiska dokument är utformade. De måste vara anpassade efter just din familjesituation och det resultat du vill uppnå. Dokumenten måste också förhålla sig till reglerna för giltiga dokument och vilka formuleringar som är ogiltiga. Boka därför redan idag en Familjejuridisk Besiktning och ta kontroll över din situation!

I menyn ser du några olika typer av ärenden som Lynxlaw Juristbyrå kan hjälpa till med.