Lynxlaw Juristbyrå AB

Kompanjonavtal

När du äger och driver ditt företag tillsammans med andra behöver du känna till vad som gäller om en ägare vill lämna delägarskapet.

Det är också värdefull kunskap att känna till hur det kan bli vid en ägares dödsfall eller äktenskapsskillnad.

Många frågor kan regleras i olika avtal. Kompanjonavtal är beteckningen på olika typer av samarbetsavtal, såsom aktieägaravtal, bolagsavtal för enkla bolag, handelsbolag och kommanditbolag.

Ibland kan det vara svårt att förstå innehållet i ett avtal och vad det får för juridiska konsekvenser.

Vi hjälper er att upprätta de dokument ni behöver såsom t ex aktieägaravtal och bolagsavtal. Vi kan också bistå med avtalsgranskning m.m.

Kontakta Lynxlaw Juristbyrå så kan vi granska avtalen och ge lämplig juridisk rådgivning så att du ser hela vidden av ett avtal.