Lynxlaw Juristbyrå AB

Affärsavtal

Det finns många olika typer av affärsavtal. Som företagare ingår du nästan dagligen olika typer av avtal. Många avtal uppstår muntligen utan att man tänker på dem som avtal. Ibland blir avtalen delvis skriftliga genom e-postmeddelande och SMS. Mer betydelsefulla avtal gestaltar sig ofta i flersidiga dokument som kräver juridiska kunskaper för att förstå.

Våga fråga vad olika klausuler betyder och hur motparten tolkar det. Om du är osäker på en formulering i ett avtal är det bra att rådfråga en jurist, innan du skriver på avtalet.

Det är inte bara det som anges i det skriftliga avtalet som påverkar avtalsförhållandet mellan parterna. De frågor som parterna inte har reglerat i avtalet fångas upp av andra regleringar, såsom t ex lagar, praxis, sedvänja i branschen och parternas tidigare agerande i avtalsförhållandet m.m.

Lynxlaw Juristbyrå hjälper dig att räta ut frågetecknen och att se konsekvenserna av det som inte står i avtalet.