FÖR PÅGÅENDE ÄRENDEN

Under hösten övergår jag till att bedriva juridisk verksamhet inom Götmars Juridik, en juristbyrå med kontor i både Örebro och Mälardalen med omnejd. Oavsett detta, kommer ert pågående ärende att fortsatt hanteras av mig under Lynxlaw Juristbyrå. Mina kontaktuppgifter är oförändrade vad avser ert pågående ärende.

Lynxlaw Juristbyrå 021-14 45 00
Kopparbergsvägen 6 073-678 92 61
722 13 Västerås info@lynxlawjuristbyra.se

FÖR NYA ÄRENDEN TRÄFFAS JAG PÅ

Götmars Juridik Tel direkt 021-421 12 49
Domkyrkoesplanaden 1 A Växel 021-421 12 42
722 13 Västerås leif.ottosson@gotmars.se
www.gotmars.se

Med vänlig hälsning

Leif Ottosson

Copyright 2021 Lynxlaw Juristbyrå | All Rights Reserved | Powered by webbyrå webdezign

Copyright 2021 Lynxlaw Juristbyrå | All Rights Reserved | Powered by webbyrå webdezign